Политика за поверителност

Image

От 25-ти май 2018 г. влиза в сила Регламент ЕС 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработката на личните данни и свободното движение на такива данни. Тъй като събираме Вашите лични данни, искаме да Ви информираме за какви цели ще ги използваме и кои са правата, които притежавате съгласно Регламента.

Кой обработва Вашите лични данни

Съгласно Регламента (наречен по нататък GDPR), са оператори („Операторите”) на лични данни:
София паркет ЕООД
ЕИК: BG204665800
София
ж.к. Люлин 5, бл. 504
Цветан Николов

Кои са обработваните лични данни

Вашите лични данни, които събираме и обработваме са: име и фамилия, e-mail адрес, телефонен номер.
Тези данни са събирани, или са били събрани във връзка с минали или текущи търговски отношения, за които сте изразили своето съгласие съгласно действащото законодателство! Ние полагаме всички усилия да запазим тези данни в пълна безопасност и да ги използваме за позволените ни от закона и Вас цели.
По всяко време можете да промените решението си и да поискате от нас да изтрием данните Ви от базата данни, следствие оттегляне на първоначално даденото съгласие.
Имате възможност да се свържете с Отговорното лице за Защитата на Данните във фирма София паркет ЕООД на горепосочените адреси и на e-mail адрес: sofiaparket.com@gmail.com

За какви цели се обработват личните данни

Обработваме Вашите лични данни за законови цели, каквато е тази за извършване на търговски дейности (за продажба/покупка чрез сайт sofiaparket.com и чрез подаване на поръчки в онлайн профила, създаден от Вас, или в процеса на създаване), или за маркетингова и статистическа цел (като изпращаме към Вас персонализираните ни търговски съобщения, каквито са: информации относно съществуващи промоционални кампании, онлайн презентации на продукти и новини, в зависимост от историята на Вашето сърфиране, предаване на новини за продуктите на компанията).
Съгласно разпоредбите на законодателство на национално ниво (Lg. 677/2001) и на Регламент ЕС 679/2016 (GDPR), имаме задължението да управляваме Вашите лични данни безопасно и само за определените цели.

Каква е причината за обработка на тези данни

Основанието, поради което събираме и управляваме Вашите лични данни първо е Вашето съгласие, предоставено при създаването на онлайн профила и неговото потвърждение, чрез желанието да станете клиент на фирма София паркет ЕООД В същото време, причината е законна и/или договорна и се основава на търговските взаимоотношения, възникнали между Вас и фирма София паркет ЕООД чрез правене на поръчка и извършване на плащане на използвани услуги, чрез извършване на връщане на несъответстващи и/или отхвърлени продукти и др., но и легитимно основание, необходимо и неразривно за осъществяването на търговските и икономически дейности на фирма София паркет ЕООД както е предвидено в Регламента.

За колко време са събирани личните данни

Личните данни събрани от фирма София паркет ЕООД ще бъдат обработени за достигане на търговската цел, специфична за развитието на търговската дейност:

По време на срока на изпълнение на договора/изпълнението на поръчката/търговското отношение;

след приключването на търговското отношение/приключване на договора, за период от 3 години;

след изтичането на 3-годишния период, в случай че запазването на събраните лични данни е нужно в съответствие с приложимото законодателство, без да се превишава максималната продължителност;

Периодът, в продължение на който обработваме/преработваме Вашите лични данни с цел маркетинг & статистика, въз основа на Вашето валидно съгласие, започва от съгласието и завършва при оттеглянето му.

По всяко време можете да получите подробна информация от нашия сайт в секция Политика за Обработка на Лични Данни налична от 25-ти май 2018 г.

Права относно обработката на личните данни и правото на петиция или жалба

Според Регламента, в качеството си на клиент, имате 8 права, които се отнасят до:

правото да сте информиран за Личните Данни, които ние обработваме;
правото на достъп до личните данни обработени/управлявани;
правото на промяна на обработените и/или управлявани данни;
правото за изтриване на обработените данни тогава, когато те вече не са нужни, или съгласието е било оттеглено, или е била направена незаконна обработка и др;
правото за ограничаване на личните данни;
правото да не се оценява чрез автоматично профилиране;
правото на пренасяне на данните към друг Оператор;
правото на възражение и избирателния индивидуален автоматизиран процес, който включва правото да се противопоставите на преработката на личните данни.

За упражняването на горепосочените права, в качество си на клиент на фирма София паркет ЕООД имате право да подадете писмена молба, адресирана и изпратена на адрес sofiaparket.com@gmail.com, чрез която можете да упражнявате правото на законова намеса, по отношение на:

поправката, актуализацията, блокирането или изтриването на данните, чиято обработка не отговаря на националното законодателство (Закон 677/2001) и на Регламент ЕС 679/2016, можейки да бъдат упражнявани за всички горепосочени действия, особено когато данните са непълни или неточни;

анонимността на личните данни;

уведомяването на трети лица, на които са им били представени/разкрити данните с условието, че това уведомяване да не предполага усилие, което не е пропорционално спрямо легитимния интерес, който може да бъде засегнат;

прекратяването на преработка на Вашите лични данни доколкото това е възможно за целите на обработката. В качество си на Оператор Ви информираме, че ще прекратим незабавно обработката на личните данни, ако целта, поради която сме ги събирали е прекратена.

Лични данни, предоставени на други получатели

За да можем да предложим по-конкурентни услуги и продукти, за доставката на поръчките, които са направени, за изпълняването на законовите задължения, които поема фирма София паркет ЕООД или за други законови цели, е възможно да предоставим Вашите лични данни на публични власти, съдебни органи, нотариати, партньори и/или външни доставчици, упълномощени лица, към които сме предоставили определени услуги и други категории на получатели, от България или извън страната, или Европейския съюз /Европейското икономическо пространство, като естествено предлагаме адекватни гаранции за защита на Вашите данни (като например стандартните договорни клаузи, съществуването на задължителни корпоративни правила и др.).

Данни за контакт

Град:

Адрес:

Телефони:

E-mail:

За връзка с нас

Моля, напишете името си!
Моля, напишете името си!
Моля, оставете валиден E-mail адрес!
Моля, опишете запитването си!
Необходимо е да се съгласите с условията, ако искате да продължите
Неверный Ввод

    Този сайт използва бисквитки, за да подобри Вашето сърфиране. С посещението си Вие се съгласявате с използването на бисквитки!      СЪГЛАСЕН СЪМ!